ZAKONI I PROPISI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, 150/08)
   Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, 155/09)
   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, 71/10)
   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 139/10)
   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 22/11)
   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 84/11)
   Uredba o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 154/11)
   Zakon o izmjeni i dopunama Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 12/12)
   Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4633/2010 od 6. ožujka 2011. (NN 35/12)
   Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 70/12)
   Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 144/12)

Zakon o liječništvu (NN, 121/03)
   Zakon o dopunama Zakona o liječništvu (NN 117/08)

Zakon o sestrinstvu (NN, 121/03)
   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (NN, 117/08)
   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (NN 57/11)

Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN, 169/04)
   Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4892/2004 i U-I-3490/2006 od 12. Ožujka 2008. (NN 37/08)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN, 67/08)
   Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3084/2008, U-I-3419/2009 od 7. travnja 2010. (NN 48/10)
   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (74/11)

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN, 71/10)