konvalidacija - 26. sjednica IV. saziva Upravnog vijeća - zapisnik 26-IV