konvalidacija - 25. sjednica IV. saziva Upravnog vijeća - zapisnik 25-IV