konvalidacija - 25. sjednica IV. saziva Upravnog vijeća - poziv na 25. sjednicu Upravnog vijeća