konvalidacija - 24. sjednica IV. saziva Upravnog vijeća - zapisnik