konvalidacija - 24. sjednica IV. saziva Upravnog vijeća - PR-RAS 01-06-2023