konvalidacija - 24. sjednica IV. saziva Upravnog vijeća - poziv na 24. sjednicu Upravnog vijeća