konvalidacija - 24. sjednica IV. saziva Upravnog vijeća - bilješke za razdoblje siječanj-lipanj 2023.g.