konvalidacija - 24. sjednica IV. saziva Upravnog vijeća - 01-06-2023