konvalidacija - 23. sjednica IV. saziva Upravnog vijeća - poziv na 23. sjednicu Upravnog vijeća