konvalidacija - 22. sjednica IV. saziva Upravnog vijeća - zapisnik