konvalidacija - 22. sjednica IV. saziva Upravnog vijeća - usvajanje Izvještaja o radu zavoda za 2022.g.