konvalidacija - 22. sjednica IV. saziva Upravnog vijeća - I. izmjena i dopuna plana za 2023.g.