konvalidacija - 22. sjednica IV. saziva Upravnog vijeća - I. Izmjena i dopuna financijskog plana - opći dio