jednostavna nabava goriva za motorna vozila za 2023.god. - zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i odluka o odabiru