izvršenje proračuna za 2023.g. - rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji