izvršenje proračuna za 2023.g. -posebni dio - rashodi i izdaci