izvještaj o izvršenju financijskog plana za prvo polugodište 2023.g. - posebni dio rashodi