II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.g. - rashodi