2. sjednica V. saziva Upravnog vijeća - usvajanje I. Izmjene i dopuna Plana nabave za 2023.g.