POZIVI, ZAPISNICI I ZAKLJUČCI SA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA