PODACI O NARUČITELJU

Naziv i sjedište naručitelja

Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije
M. Gupca 10
34000 Požega

OIB: 38110021935
MB: 02794691

Odgovorna osoba
Ravnatelj: Fabijan Barišić, dipl.iur.

Odsjek za poslove nabave
e-mail: slobodan.manovic@hitna-psz.hr