PAKRAC

Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije
Bolnička ulica 68, 34550 Pakrac

Prijavno-dojavna jedinica – dispečeri

pdj.pa@hitna-psz.hr