O NAMA

Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije počeo je s radom odvajanjem od Doma zdravlja u samostalnu ustanovu 1. listopada 2011. godine, a djeluje na području Požege, te Pakraca i Lipika.

Rad je organiziran kroz dvije vrste timova:

– T1 čine liječnik, medicinska sestra – tehničar i vozač
– T2 čine medicinska sestra – tehničar i vozač ili vozač medicinski tehničar.

Sada u Požegi radi 5 timova T1, 5 timova T2, u Pakracu 5 timova T1 (od 01.01.2018.), te od 01.07.2017. u Pleternici je ugovoreno 5 timova T2.

Medicinsko prijavno dojavna jedinica prima svakodnevno pozive od 0-24 sata, a sastoji se  od 10 djelatnika – 3 djelatnice/ka s višom stručnom spremom i 7 djelatnika sa srednjom stručnom spremom koji imaju 15 i više godina radnog iskustva u timi T1. Medicinsko prijavno dojavna jedinica (MPDJ) je središnja jedinica ZZHM PSŽ.

hitna 06

U zavodu je ukupno zaposlen 59 djelatnika od kojih je samo četvero upravni i administrativni dio dok su ostali zaposlenici medicinski kadar.

Na čelu Zavoda od njegova osnivanja je dipl. pravnik Fabijan Barišić.

Pored toga Zavod ima još toliko medicinskih kadrova iz drugih ustanova s kojima ima ugovorni odnos zbog potreba pokrivenosti područja Požeško-slavonske županije.

Za potrebe Zavoda priprema se izgradnja zgrade Hitne medicinske pomoći u krugu Opće županijske bolnice u Požegi. Tu bi bile smještene sve službe.  Gotov je idejni projekt za tu zgradu , a kandidirali su se za sredstva fondova EU kako bi se izfinancirala izgradnja objekta.

Prijavno-dojavna jedinica je funkcionalna cjelina koja se sastoji iz dva dijela:

– dio prijema poziva
– dio disponiranja terenskim timovima

Prijem poziva za intervenciju svih timova (T1 i T2) – (broj 194, dvije ulazne linije) obavljaju dvije medicinske sestre ili dva medicinska tehničara koji na temelju razgovora s pozivateljem, uz korištenje HRVATSKOG INDEXA ZA PRIJEM HITNOG POZIVA te nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupanju (prijem poziva i predaju timu u jednoj minuti i reakcija tima – polazak na teren).
Mogućnosti su slijedeće:

– prihvaća se poziv kao potreba za hitnom medicinskom intervencijom, uzima se točna adresa ili lokacija (cesta, točan i prepoznatljiv orijentir – npr. crkva, škola, tvornica i sl.) te se u tom momentu određuje kriterih hitnosti (hitno! i manje hitno) o kojemu ovisi brzina reakcije tima. U slučaju velike hitnosti, tim se šalje na intervenciju još tokom razgovora. zatim se uzimaju ostali podaci – osobni podaci pacijenta i pozivatelja te telefonski broj.

Učestalost i raznovrsnost poziva takva je da traži izuzetnu koncentraciju, iskustvo te vještinu verbalne komunikacije. Zbog velike odgovornosti, na tom radnom mjestu mogu raditi samo posebno educirani djelatnici s dugogodišnjim radnim iskustvom u timovima hitne pomoći (liječnici, medicinske sestre i medicinski tehničari)

Dežurstva

Sportske i kulturne priredbe, političke i duge skupove na kojima se okuplja veći broj ljudi često osiguravaju timovi hitne pomoći koji dežuraju na licu mjesti da bi u slučaju potrebe odmah mogli intervenirati.

Dežuranje na javnim skupovima nije obavezna djelatnost Ustanove, nego rezultat dogovora s organizatorom skupa koji treba dežurstvo zatražiti najmanje dva dana prije skupa, kako bi se stigla osigurati ekipa.