NASTAVNI CENTAR

Nastavni centar Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije opremljen je modernim sredstvima za prezentacije i edukaciju te provodi edukaciju građanstva, liječnika, medicinskih sestara i tehničara, vozača koji rade u timovima za hitne medicinske intervencije, stažista svih profila, učenika te žurnih službi s kojim Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije usko surađuje.

Centar za edukaciju opremljen je modelima za uvježbavanje hitnih medicinskih postupaka, naprednih i osnovnih postupaka održavanja života.

Na ovim stranicama će biti objavljivane vijesti iz nastavnog centra, o provođenju edukacije, terminima kao i o samom programu edukacije.