Javna nabava

2018

pdfplan nabave 2018. god.

pdfprodaja dva vozila hitne medicinske pomoći

 

Gorivo za motorna vozila

pdfjednostavna nabava goriva za motorna vozila za 2018. god.

pdftroškovnik goriva za motorna vozila za 2018. god.

pdfzapisnik o otvaranju ponuda goriva za 2018. god.

pdfzapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za bagatelnu nabavu goriva za 2018. god.

pdfodluka o odabiru za gorivo

 

 

Dva vozila hitne medicinske pomoći

pdfdva vozila hitne medicinske pomoći - dokumentacija za nadmetanje

pdfdva vozila hitne medicinske pomoći - zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

pdfdva vozila hitne medicinske pomoći - odluka o odabiru

 

2017

pdfPlan nabave 2017

pdfI. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. god.

pdfII. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. god.

pdfIII. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. god.

pdfPravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

pdfDokumentacija za nadmetanje - dva 2 vozila hitne medicinske pomoći

pdfOdluka o odabiru - dva 2 vozila hitne medicinske pomoći

pdfZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - dva 2 vozila hitne medicinske pomoći

pdfOdluka o poništenju postupka javne nabave

pdfregistar ugovora

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi, a na temelju izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa iz stavka 8. istog članka istog zakona, Zavod za hitnu medicinu se nalazi u potencijalnom sukobu
interesa sa sljedećim subjektima:
Zdrastvena ustanova Ljekarne Perak, Republike Hrvatske 73a, 34340 Kutjevo, OIB: 01634935563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. All Rights Reserved. Designed By IM